Soubory cookies nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat naše služby. Pokud budete náš web používat i nadále, vyjádříte tím svůj souhlas s našimi zásadami týkajícími se souborů cookies. Způsob zpracování cookies můžete změnit v nastaveních internetového prohlížeče.

Přihlášení do interní sekce

Obchodní partneři

Abychom našim klientům zajistili ty nejlepší služby a přístup ke skvělým produktům, spolupracujeme pouze se spolehlivými partnery: bankami, obchodníky s cennými papíry a investičními společnostmi.

Conseq Investment Management, a.s.

Conseq Investment Management jako ryze česká firma, která zná dokonale potřeby českých investorů. Základní měnou jejich produktů je česká koruna. Pokud však klient chce investovat do zahraničních měn či směřuje-li investiční záměry mimo tradiční "investiční vesmír" Consequ, tedy mimo finanční trhy střední a východní Evropy, má v nabídce investiční produkty partnerských investičních manažerů z řad renomovaných mezinárodních finančních institucí.

Viz www.conseq.cz

 

EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s.

Společnost EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s. byla založena v roce 1994. Jádro společnosti bylo tvořeno pracovníky, kteří u firmy EFEKTA, a.s. pomáhali zakládat v počátcích kapitálového trhu v ČR Burzu cenných papírů v Praze. Mimo obchodování a správu portfolií významných klientů se společnost zabývala nákupem a prodejem významných podílů v nově vzniklých akciových společnostech. V současné době se společnost specializuje na obchodování podílových listů fondů kolektivního investování, umisťování dluhopisů a poradenství v korporátní oblasti.

Viz www.efekta.cz

 

INVESTIKA, investiční společnost, a.s.

INVESTIKA realitní fond, OPF přináší svým klientům konzervativní investici s atraktivním výnosem, a zároveň úlevu od starostí spojených se správou majetku. Dává klientům možnost stát se spolumajiteli lukrativních nemovitostí v různých regionech obsazených kvalitními nájemci, a to vše s omezenou mírou rizikovostí.

Viz www.investika.cz

 

J & T BANKA, a.s.

Je privátní bankou, která klientům pomáhá majetek zhodnotit, ochránit a předat dalším generacím. Ale také si ho užít. Vytváří investiční příležitosti a cíleně investuje do budoucnosti, protože stability lze dosáhnout jen díky neustálému pohybu. V současné době pečuje o více než 50 000 milionářů. Svým klientům rozumí a ví, co řeší, co je pálí a kam investují. Nabízí služby a poradenství, které řeší nejen současné potřeby jejich klientů, ale zohledňují i širší rodinné vztahy a přinášejí celoživotní výnos.

Viz www.jtbank.cz

 

TESLA investiční společnost, a.s.

Obhospodařovatel podílového fondu Realita OPF, založen byl již v roce 2007 a je tak jedním z nejstarších nemovitostních fondů u nás. Nemovitostní fondy  se ve vyspělých ekonomikách těší již po desetiletí veliké oblibě. Investování do nemovitostních fondů má tyto výhody: Veškeré investice do podílových listů jsou zaručeny nemovitostmi. Fond kupuje za prostředky získané prodejem podílových listů nemovitosti, které tak jsou ve formě podílových listů vlastněny jejich držiteli.

Viz www.teslainvest.cz

 

CYRRUS, a.s.

Společnost CYRRUS, a.s., je licencovaným obchodníkem s cennými papíry a jednou z největších makléřských společností v České republice. Obchodování na finančních trzích zahrnuje mnoho specifických činností. Abychom vám poskytli komplexní služby na špičkové úrovni, založili několik úzce specializovaných dceřiných společností.

Viz www.cyrrus.cz

 

CODYA investiční společnost, a.s.

Investiční společnost CODYA disponuje širokým a zkušeným týmem profesionálů na poli fondů kvalifikovaných investorů. Poskytuje služby pro fondy kvalifikovaných investorů, které zahrnují zejména vytvoření fondu, jeho obhospodařování nebo administraci. Poskytuje individuální poradenství v oblasti kolektivního investování fondů kvalifikovaných investorů, právních, účetních a daňových souvislostí  s touto oblastí.

Viz www.codyainvest.cz

 

Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Sirius Investments Reserva je prvním podfondem Sirius Investments SICAV. Fond je fondem kvalifikovaných investorů. Strategie je zaměřena na alternativní investiční aktiva, jako například produkty životního pojištění, faktoringové pohledávky a přímé úvěry. Cílem fondu je poskytnout investorům dlouhodobý poměr výnos/riziko na úrovni akciových trhů.

Viz www.siriusinvestments.cz

 

AMISTA investiční společnost, a.s.

Je licencovanou investiční společností specializující se na strukturování, vytváření, obhospodařování a administraci fondů kvalifikovaných investorů. AMISTA dnes obhospodařuje 57 fondů s aktivy 50,5 mld. Kč, většina těchto fondů jsou však soukromé "investiční vehikly" a není možné do nich vstupovat. Zároveň se však rozrůstá skupina fondů, které jsou otevřené veřejnosti z řad kvalifikovaných investorů

Viz www.amista.cz.

 

REDSIDE investiční společnost, a.s.

Poskytuje pro instituce a individuální investory prvotřídní investiční řešení a odborné znalosti v dynamicky se rozvíjející oblasti správy alternativních investičních fondů, přičemž nabízí jak vlastní investiční řešení v podobě vlastních investičních fondů, tak prostor a know-how k řešení jiných investičních záměrů. REDSIDE je investiční společnost blízká skupině Arca Capital, díky čemuž se mohou její klienti částečně podílet na investičních nápadech a záměrech této skupiny.

Viz www.redsidefunds.com.

 

 

 

SÍDLO

OK PROFIT a.s.
Mánesova 3014/16
612 00 Brno

IČO: 051 17 054

OR vedený u KS v Brně, spis. zn. B 7552

CENTRÁLA

OK PROFIT a.s.
Jihlavská 796/7a
625 00 Brno

Telefon: +420 731 632 778

E-mail: [obfuscate_1_|99|105|98|102|56|110|107|106|109|105|97|101|107|38|98|122]

POBOČKA PRAHA

OK PROFIT a.s.
Soběslavova 14/1
128 00 Praha 2