Obchodní partneři

Abychom našim klientům zajistili ty nejlepší služby a přístup ke skvělým produktům, spolupracujeme pouze se spolehlivými partnery: bankami, obchodníky s cennými papíry a investičními společnostmi.

Partnerské společnosti

Conseq Investment Management, a.s.

Více informací

Conseq Investment Management, a.s.

Conseq Investment Management jako ryze česká firma, která zná dokonale potřeby českých investorů. Základní měnou jejich produktů je česká koruna. Pokud však klient chce investovat do zahraničních měn či směřuje-li investiční záměry mimo tradiční "investiční vesmír" Consequ, tedy mimo finanční trhy střední a východní Evropy, má v nabídce investiční produkty partnerských investičních manažerů z řad renomovaných mezinárodních finančních institucí.

Viz www.conseq.cz

EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s.

Více informací

EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s.

Společnost EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s. byla založena v roce 1994. Jádro společnosti bylo tvořeno pracovníky, kteří u firmy EFEKTA, a.s. pomáhali zakládat v počátcích kapitálového trhu v ČR Burzu cenných papírů v Praze. Mimo obchodování a správu portfolií významných klientů se společnost zabývala nákupem a prodejem významných podílů v nově vzniklých akciových společnostech. V současné době se společnost specializuje na obchodování podílových listů fondů kolektivního investování, umisťování dluhopisů a poradenství v korporátní oblasti.

Viz www.efekta.cz

INVESTIKA, investiční společnost, a.s.

Více informací

INVESTIKA, investiční společnost, a.s.

INVESTIKA realitní fond, OPF přináší svým klientům konzervativní investici s atraktivním výnosem, a zároveň úlevu od starostí spojených se správou majetku. Dává klientům možnost stát se spolumajiteli lukrativních nemovitostí v různých regionech obsazených kvalitními nájemci, a to vše s omezenou mírou rizikovostí.

Viz www.investika.cz

J & T BANKA, a.s.

Více informací

J & T BANKA, a.s.

Je privátní bankou, která klientům pomáhá majetek zhodnotit, ochránit a předat dalším generacím. Ale také si ho užít. Vytváří investiční příležitosti a cíleně investuje do budoucnosti, protože stability lze dosáhnout jen díky neustálému pohybu. V současné době pečuje o více než 50 000 milionářů. Svým klientům rozumí a ví, co řeší, co je pálí a kam investují. Nabízí služby a poradenství, které řeší nejen současné potřeby jejich klientů, ale zohledňují i širší rodinné vztahy a přinášejí celoživotní výnos.

Viz www.jtbank.cz

ATRIS investiční společnost, a.s.

Více informací

ATRIS investiční společnost, a.s.

Obhospodařovatel podílového fondu Realita OPF, založen byl již v roce 2007 a je tak jedním z nejstarších nemovitostních fondů u nás. Nemovitostní fondy  se ve vyspělých ekonomikách těší již po desetiletí veliké oblibě. Investování do nemovitostních fondů má tyto výhody: Veškeré investice do podílových listů jsou zaručeny nemovitostmi. Fond kupuje za prostředky získané prodejem podílových listů nemovitosti, které tak jsou ve formě podílových listů vlastněny jejich držiteli.

Viz www.atrisinvest.cz

CYRRUS, a.s.

Více informací

CYRRUS, a.s.

Společnost CYRRUS, a.s., je licencovaným obchodníkem s cennými papíry a jednou z největších makléřských společností v České republice. Obchodování na finančních trzích zahrnuje mnoho specifických činností. Abychom vám poskytli komplexní služby na špičkové úrovni, založili několik úzce specializovaných dceřiných společností.

Viz www.cyrrus.cz

CODYA investiční společnost, a.s.

Více informací

CODYA investiční společnost, a.s.

Investiční společnost CODYA disponuje širokým a zkušeným týmem profesionálů na poli fondů kvalifikovaných investorů. Poskytuje služby pro fondy kvalifikovaných investorů, které zahrnují zejména vytvoření fondu, jeho obhospodařování nebo administraci. Poskytuje individuální poradenství v oblasti kolektivního investování fondů kvalifikovaných investorů, právních, účetních a daňových souvislostí  s touto oblastí.

Viz www.codyainvest.cz

Sirius investiční společnost a.s.

Více informací

Sirius investiční společnost a.s.

Věří... že v moderním portfoliu investorů mají kromě klasických aktiv místo i aktiva alternativní a že hledat hodnota se v nejbližších letech bude mnohem hůř než doposud. Ví... že existuje mnohem víc tříd aktiv, než jsou jen ty, ke kterým dnes mají kvalifikovaní investoři přístup, a chceme je zdejším investorům přinášet. Jsou... mnohem flexibilnější a osobnější než mnozí jiní, zejména institucionalizovaní poskytovatelé produktů pro kvalifikované investory.

Viz www.siriusis.cz

AMISTA investiční společnost, a.s.

Více informací

AMISTA investiční společnost, a.s.

Je licencovanou investiční společností specializující se na strukturování, vytváření, obhospodařování a administraci fondů kvalifikovaných investorů. AMISTA dnes obhospodařuje 57 fondů s aktivy 50,5 mld. Kč, většina těchto fondů jsou však soukromé "investiční vehikly" a není možné do nich vstupovat. Zároveň se však rozrůstá skupina fondů, které jsou otevřené veřejnosti z řad kvalifikovaných investorů

Viz www.amista.cz.

REDSIDE investiční společnost, a.s.

Více informací

REDSIDE investiční společnost, a.s.

Poskytuje pro instituce a individuální investory prvotřídní investiční řešení a odborné znalosti v dynamicky se rozvíjející oblasti správy alternativních investičních fondů, přičemž nabízí jak vlastní investiční řešení v podobě vlastních investičních fondů, tak prostor a know-how k řešení jiných investičních záměrů. REDSIDE je investiční společnost blízká skupině Arca Capital, díky čemuž se mohou její klienti částečně podílet na investičních nápadech a záměrech této skupiny.

Viz www.redsidefunds.com.

AVANT investiční společnost, a.s.

Více informací

AVANT investiční společnost, a.s.

AVANT je česká investiční společnost, která se od svého založení v roce 2007 specializuje na zakládání fondů kvalifikovaných investorů. V současnosti se jedná o největší investiční společnost na trhu FKI v Čechách, která prostřednictvím svých fondů nabízí velmi zajímavé investiční příležitosti určené kvalifikovaným investorům.

Viz www.avantfunds.cz

WOOD & Company investiční společnost, a.s.

Více informací

WOOD & Company investiční společnost, a.s.

Společnost s původním názvem CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s., působí na poli kolektivního investování již od roku 1993. Společnost obhospodařovává vlastní podílové fondy a věnuje se správě majetku zákazníků na základě smluvního vztahu. Historické vazby na Credit Suisse zůstaly zachovány v podobě strategického partnerství v oblasti nabízení fondů Credit Suisse v České republice.

Viz www.woodis.cz

Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.

Více informací

Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.

Amundi je v Evropě největší správce aktiv podle spravovaných aktiv a pozic po celém světě. Amundi nabízí svým klientům v Evropě, Asii a Tichomoří, na Středním východě a v Americe bohaté tržní zkušenosti a celou řadu možností napříč aktivními, pasivními a skutečnými investičními fondy. Klienti mají také přístup k kompletní sadě služeb a nástrojů. Společnost Amundi se sídlem v Paříži byla uvedena na seznamu v listopadu 2015. Díky svým jedinečným výzkumným schopnostem a dovednostem téměř 4 500 členů týmu a odborníků na trhu se sídlem v 37 zemích Amundi poskytuje retailovým, institucionálním a podnikovým klientům inovativní investiční strategie a řešení přizpůsobená jejich potřebám, cíleným výsledkům a rizikovým profilům.

Viz  www.about.amundi.com