Aktualita 8/2023

Pojem inflace straší českou populaci již delší dobu. Jaký je její současný stav?


Po čase se nám však v červnu podařilo „srazit“ meziroční růst inflace na jednociferné číslo a pomalu se blížíme ke stanovenému cíli 2 %. Napomohly tomu klesající ceny energií, ale také vysoká srovnávací hodnota míry inflace v uplynulém roce. Prognóza ČNB říká, že v roce 2024 bude průměrná míra inflace těsně nad požadovanou a cílovou hodnotou (2,1 %).